Tietosuojaseloste

 

Hyvinvointikeskus Asema Oy:n asiakasrekisteri

 

Rekisterinpitäjä
Hyvinvointikeskus Asema Oy

Y-tunnus:
Kalajoentie 18, 85100 Kalajoki
045-6107880
info@asemalle.fi

Yhteyshenkilö

Tuula Sarpola
045-6107880
info@asemalle.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hyvinvointikeskus Asema Oy:n asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on asiakkuuden hallinta sekä asiakaslaskutus sekä mahdollistaa viestiminen Hyvinvointikeskus Asema Oy:n potentiaalisille asiakkaille koskien yrityksen tuotteita ja palveluja.

Asiakasrekisterimme tietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat
  • Sopimuksen täytäntöönpaneminen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä (esim. yhteydenotto-/tarjouspyynnön perusteella).
  • Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (esim. kirjanpitolain velvoitteet).
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu tehdä suoramarkkinointia yhteisöasiakkaille, ellei asiakas ole sitä nimenomaisesti kieltänyt.
Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on tehdä suoramarkkinointia rekisterinpitäjän tuotteista ja palveluista yhteisöasiakkaille, elleivät he ole erikseen kieltäneet suoramarkkinointia

Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, osoite, puh ja sähköposti, ostohistoria sekä asiakkaan ja Hyvinvointikeskus Asema Oy:n välinen sähköinen viestiliikenne.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyltä itseltään ostotapahtuman yhteydessä, messuilla ja muissa tapahtumissa sekä yrityksen Internet-sivuilla täytettävän lomakkeen (esim. yhteydenotto-/tarjouspyyntölomake) avulla. Yhteydenotto-/tarjouslomakkeen tietoja käsitellään vain asiakkaan yhteydenotto-pyyntöihin vastaamiseksi

Henkilötietojen vastaanottajat ja –ryhmät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Hyvinvointikeskus Asema Oy:n myyjähenkilökunta asiakaspalvelu- ja ostotapahtumien yhteydessä. Asiakasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa toimenpiteiden, kuten laskutus- ja kirjanpitotoimien, sekä sähköposti- ja puhelinviestinnän suorittamista varten yhteistyökumppaneillemme.

 

Vieritä ylös